Zły

Autor: Andrzej Molik, „Moliqultura osobista”, 24 i 27.12.2009

„Zły” Michałowskiego & Co. podskórnie pulsuje taką krytyką naszej postkomunistycznej rzeczywistości, szczególnie tej najnowszej i to przygotowuje ów mocny finał.

Podobne treści